Avrupa'da Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması

Yıllar yılı Avrupa ülkelerinde zorunlu uygulanan bu sistem Türkiye'de de 2020 yılında zorunlu olacağı söyleniyor. Daha önceden 2018 yılında zorunlu olacağı açıklanmış ve bu tarih 2020 yılına ertelenmiştir.
Enerji Kimlik Belgesi için özel indirimler uygulamaktayız. Projenizin büyüklüğü indirim oranındaki en büyük faktördür.

Alacağınız belge bu şekilde düzenlenir. 2 nüsha şeklinde düzenlenen bu belgelerin biri binanızda görünür bir yere konulmalı diğeri ise bizim dosyamızda bulunur.

Önemli olan ise http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx adresinden belgenizin sorgulamasının olup olmadığıdır yani Çevre ve Şehircilik bakanlığın sitesine işlenmiş mi işlenmemiş mi. Kontroller bu şekilde yapılır. Sisteme ancak EKB (enerji kimlik belgesi) uzmanları işleyebilir bu yetki sadece onlardadır. Bünyemizde EKB uzmanı bulundurmamız yetki sahibi olduğumuz anlamına geliyor.

EKB uzman belgesi aşağıdaki gibidir.


Binanızın durumuna göre A ile G arasında bir not verilir. Bu not binanın değerine değer katabilir.
Bu konuda size yardımcı olabiliriz. 


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” hükümlerine göre, “Mevcut Binalar” için ve “Yeni Binalar” için hazırlanması gereken “Bina Enerji Kimlik Belgesi”ni vermeye yetkili “Uzman Teknik Personel”in yetiştirilmesi eğitimlerini verecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Bina Enerji Performans Sınıflandırması

Enerji Kimlik Belgesi (EKB):

  • Yeni binalarda, inşaat ruhsatı alımında olmazsa olmaz 
  • Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.) 


Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bakanlık serverlarında oluşturulan web tabanlı yazılım BEP-TR kullanılmaktadır.

Bina Enerji Performans Sınıflandırması?

  • Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür, 
  • Referans bina C’nin alt sınırı,D’nin üst sınırına yerleşmektedir; 

Enerji sınıfı Ep aralıkları
A 0-39
B 40-79
C 80-99
D 100-119
E 120-139
F 140-174
G 175-...

Ülkemizde Enerji Tasarruf Potansiyeli

Binalarda %30, Sanayide %20, Ulaşımda ise %15 dir. Görüldüğü gibi, en çok tasarruf oranı binalardadır. Bu tasarrufun da ortalama olarak %60‘ı bina yalıtımındadır. Sanayide ve ulaşımda yetkin personelin konu üzerindeki AR-GE çalışmaları dünya ile paralel devam etmektedir.

Binalarda ise, geçmişten gelen klasik yöntemlerin radikal değişime uğramadan devam etmesi, eski binaların kullanımda olması ve bina yalıtımında yasal zorunlulukların yeni yürürlüğe girmesinin daha henüz etkisinin görülmemesi beklentinin isabetli olduğunu göstermektedir.