EKB için Neler Gerekli ?Enerji Kimlik Belgesi almak hangi evraklara ihtiyaç duyuyoruz?

Proje ve iskan ruhsatınız yeterli.