EKB için Neler Gerekli ?Enerji Kimlik Belgesi almak için hangi evraklara ihtiyaç duyuyoruz?

Proje ve iskan ruhsatınız yeterli.