Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” hükümlerine göre, “Mevcut Binalar” için ve “Yeni Binalar” için hazırlanması gereken “Bina Enerji Kimlik Belgesi”ni vermeye yetkili “Uzman Teknik Personel”in yetiştirilmesi eğitimlerini verecektir.


Enerji Kimlik belgesi (EKB) verecek uzmanların yetiştirilme eğitimleri; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri bünyesinde görevli, Serbest Müşavir Mühendis (SMM) yetki belgesi ve “EKB Uzmanı Eğitici Belgesi”ne sahip “Mekanik Tesisat” uzmanı enerji yöneticileri tarafından verilecektir.

Yeni Binalarda, “EKB Uzmanı Eğitici” tarafından eğitilerek EKB uzmanı belgesi alan Serbest Müşavir Mühendis (SMM) sahibi “Mühendisler ve Mimarlar” tarafından, yeni hazırlanan mimari, inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı proje bilgileri dikkate alınıp hesaplanarak verilecektir.

Hesaplama, Bakanlık bünyesindeki “BEP-TR ulusal yazılım” sisteminde online olarak yapılacak ve EKB Uzmanı ve ilgili İdare tarafından onaylanarak bina sahiplerine verilecektir.

Mevcut Binalarda ise, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye, Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri yetkili olup, bu şirketlerin bünyesinde çalışan EKB Uzmanı belgesine sahip “Mühendisler ve Mimarlar” tarafından verilecektir.

Mevcut binanın; eksik, değişmiş veya olmayan projelerinde, binanın “As-Built” (mevcut halinde) projelendirilmesi, yetkili SMM belgesi sahibi Mühendislik şirketleri tarafından yapılarak, çıkan “Projeye” göre veya yerinde ölçü ve tespit yapılarak çıkan “Teknik Rapora” göre yapılacaktır.