Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve Bina Enerji Performans Sınıflandırması

Enerji Kimlik Belgesi (EKB):

  • Yeni binalarda, inşaat ruhsatı alımında olmazsa olmaz 
  • Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.) 


Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bakanlık serverlarında oluşturulan web tabanlı yazılım BEP-TR kullanılmaktadır.

Bina Enerji Performans Sınıflandırması?

  • Referans bina ile aynı değerlere sahip bir binanın Ep değeri 100’dür, 
  • Referans bina C’nin alt sınırı,D’nin üst sınırına yerleşmektedir; 

Enerji sınıfı Ep aralıkları
A 0-39
B 40-79
C 80-99
D 100-119
E 120-139
F 140-174
G 175-...