Ülkemizde Enerji Tüketim Seviyeleri

Gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin kişi başına yıllık harcadıkları ortalama enerji, 46.000 KWh/Kişidir. Türkiye’nin ise, 12.000 KWh/Kişidir. (Ortalamanın % 26 seviyelerinde.)Yine bu ülkelerin; 1.000 USD değerinde üretimi temsilen, Gayri Safi Milli Hâsıla başına; ürün-hizmet üretimleri, ısıtma-soğutma, ulaştırma v.s. hizmetlerinde birim başına harcanan enerji miktarı ortalaması ise, 2.500 KWh/1.000 USD. Türkiye’nin ise, 4.000 KWh/1.000 USD dir. (Ortalamanın, 1.67 katı, OECD ülkelerin 2 katı, Japonya’nın 4 katı)

Türkiye, gelişmişlik göstergelerinden biri olan enerji kullanım açısından ortalamanın çok altında olmasına karşılık, kullandığı enerjiyi de ortalamanın 1,5 katı israfla kullanmaktadır. Türkiye’de harcanan enerjinin, yaklaşık olarak %35‘i Binalarda (Isıtma-Soğutma-Aydınlanma), %20 Ulaşımda, %40 Sanayide, %5 Diğer kullanılmaktadır.